Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu CSTĐ cấp cơ sở
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 931 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13711 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này