Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Học
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trà Cót
Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Dương Hùng, Phạm Duy Cảnh
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2004 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này