Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhaidalong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Phan Quang Hiep, Phan Quang Hiệp
Đã đưa lên 2573 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 872 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 148086 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này