Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Công Chính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hợp Thành
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1200 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16148 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này