Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên TSKH. Phạm Công Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Cao Minh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Hoàng Thị Tiêng, Nguyễn Văn Tú
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1638 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14563 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này