Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Đan
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Thành An, Trần Ngọc Xuyến
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1061 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4897 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này