Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Lê Thanh Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
Quận/huyện Huyện Xuân Lộc
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1740 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6224 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này