Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Công Lý
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Congly1982
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Thạnh Lộc 2
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Xác thực bởi Huỳnh Tấn Ngộ, Lư Thị Lựu
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 636 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 839 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này