Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trangle80030419
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Phước Sơn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lê Xuân Thiệt, Lê Xuân Thiệt
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 269 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1177 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này