Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

703666.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Xao
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vatlythcslesao
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Di Linh
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trịnh Trọng Luật, Nguyễn Tấn Tùng
Đã đưa lên 315 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 104 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7855 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này