Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Văn Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hungbtadanh4
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Tà Đảnh
Quận/huyện Huyện Tri Tôn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Phạm Văn Thanh Tâm, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 1044 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1845 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38615 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này