Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Minh Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Kinh Môn
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 892 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này