Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cao Dương
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu lao động tiên tiến
Xác thực bởi Lê Thị Ngà, Nguyễn Thị Nhàn
Đã đưa lên 48 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1338 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này