Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

784747.jpg";i:1;i:150;i:2;i:195;}}-photo
Họ và tên Đặng Thế Hiếu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thehieu29
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hữu Bằng
Quận/huyện Huyện Thạch Thất
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 164 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2665 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4530 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này