Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Tuyến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Hiến Chương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 538 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này