Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Ánh Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Văn
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phạm Thị Kim Tuyến
Đã đưa lên 746 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 108 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 33 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42074 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này