Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Lê Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Liên Châu
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Hoàng Quốc Đạt, Nguyễn Văn Thạch
Đã đưa lên 266 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 137 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37483 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này