Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Tố Mai
Giới tính Nữ
Website https://maibackan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Xuân
Quận/huyện Thành phố Bắc Kạn
Tỉnh/thành Bắc Kạn
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Thcs Huyền Tụng, Vũ Thế Hùng
Đã đưa lên 402 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1444 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 244 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57135 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này