Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

80776.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Tuấn Anh
Giới tính Nữ
Website https://tuananh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Đình Minh
Đã đưa lên 844 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 652 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 685 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 92701 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này