Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Giới tính Nữ
Website https://myle-namha.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hà
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Thừa Tiến, Bùi Thị Minh Nguyệt
Đã đưa lên 372 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 784 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 202 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22771 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này