Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Nguyễn Thanh Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị vị tân
Tỉnh/thành hậu giang
Giới thiệu Giáo viên sáng tạo cấp toàn quốc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3927 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9128 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này