Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Kim Lập
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hiệp A
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 639 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 638 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này