Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thanh Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ea Khăl
Quận/huyện Huyện Ea H'leo
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 858 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5000 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này