Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

843331.jpg";i:1;i:200;i:2;i:123;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Tài Ba
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Tĩnh
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 90 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4293 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18526 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này