Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thanh Quyền
Giới tính Nam
Website https://phanthanhquyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngọc Lặc
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1309 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2255 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 118 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 336284 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này