Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Huỳnh Hoàng Riêl
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phú 2
Quận/huyện Thị xã Long Mỹ
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 606 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10329 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này