Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thi Quynh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Điền
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Tiến, Lê Thị Hồng Xoan
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 32 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này