Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lanh huy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Thanh
Quận/huyện Thành phố Lạng Sơn
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Giới thiệu tàm tạm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 248 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 151 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này