Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Minh Chiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhchienc23tq
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Tân Quang
Quận/huyện Huyện Bắc Quang
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Xác thực bởi Trần Thái, Trần Vũ Thái
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 771 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25132 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này