Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Chánh
Quận/huyện Huyện Tân Uyên
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 210 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39127 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này