Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Châu Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoàng Quốc Việt
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3214 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18921 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này