Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non New Sun
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu học giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 729 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này