Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Điền
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Tiến, Lê Thị Hồng Xoan
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 68 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 76 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này