Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên trang tung
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cường Thịnh
Quận/huyện Huyện Trấn Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Giới thiệu HSG Cấp Huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này