Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Kim Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 91 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 172 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90072 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này