Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Thị Anh Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cương Gián 2
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Phạm Thị Kim Anh, Phan Xuân Hiệp
Đã đưa lên 210 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 124 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31643 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này