THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5783136
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5471440
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3394932
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3186655
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138328
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2685495
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624923
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2470428