THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5863736
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5833767
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3475559
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3207829
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3144449
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2705559
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2632272
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2562200