THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 6105945
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5865320
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3548945
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3231439
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3155226
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2809690
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2732453
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2722166