THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753587
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5117212
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3354201
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164392
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133763
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673442
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620361
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416842