THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5974700
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5852813
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3501662
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3222817
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3150086
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2717293
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2668072
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2641662