THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804212
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5725345
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447619
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193646
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140831
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692684
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627033
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494590