Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngụy Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cổ Đạm
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Tiến, Phan Xuân Hiệp
Đã đưa lên 69 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 429 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2092 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này