Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

3388.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Vũ Văn Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thụy Hải
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Quốc Huy, Đàm Thị Nhàn
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1372 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11962 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này