Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

657911.jpg";i:1;i:111;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/deathlove
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêm Phong
Quận/huyện Huyện Thanh Liêm
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học, Mỹ thuật
Giới thiệu Nguyễn Tiến Năm vào ngành 2008
Xác thực bởi Vũ Văn Phương, Lê Thị Thanh Phương
Đã đưa lên 90 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6326 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15224 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này