Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Học vần >


Bài 1. e (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 2. b (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Bài 7. ê, v (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Ôn tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. s, r (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Ôn tập (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. y, tr (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 44. on, an (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 51. Ôn tập (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 82. ich, êch (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 86. ôp, ơp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 87. ep, êp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 88. ip, up (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 89. iêp, ươp (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 90. Ôn tập (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 91. oa, oe (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 92. oai, oay (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 93. oan, oăn (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 94. oang, oăng (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 96. oat, oăt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 97. Ôn tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 98. uê, uy (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 99. uơ, uya (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 100. uân, uyên (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 101. uât, uyêt (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 102. uynh, uych (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 103. Ôn tập (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Ngoài chương trình SGK (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail