Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học phổ thông > Ngoại ngữ > Sách cũ > Tiếng Anh 10 >


Unit 1. A day in the life of (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. People's background (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Special education (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 5. Technology and you (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Unit 6. An excursion (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 7. The mass media (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 8. The story of my village (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 9. Undersea world (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Conservation (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. National parks (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Music (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13. Films and cinema (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Unit 14. The world cup (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 15. Cities (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 16. Historical places (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Thumbnail