Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học >


Ôn tập: Khái niệm về phân số (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ôn tập về giải toán (4 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh hai số thập phân (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Cộng hai số thập phân (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng nhiều số thập phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân một số thập phân với một số thập phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia một số thập phân cho một số thập phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tỉ số phần trăm (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích hình tam giác (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình thang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích hình thang (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình tròn. Đường tròn (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Diện tích hình tròn (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập về tính diện tích (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (5 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể tích của một hình (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể tích hình hộp chữ nhật (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể tích hình lập phương (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Bảng đơn vị đo thời gian (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Cộng số đo thời gian (1 bài)
 • Thumbnail

 • Trừ số đo thời gian (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số đo thời gian với một số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số đo thời gian cho một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Vận tốc (6 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Quãng đường (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số thập phân (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 30 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập chung Trang 80 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 100 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 112 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập Trang 119 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 169 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 175 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Luyện tập chung Trang 177 (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Ngoài chương trình SGK (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Thumbnail