Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngọc Ánh Sao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gung Ré
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Lê Văn Xao, Lê Văn Xao
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9130 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này