Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 7 >


Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Khai thác rừng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Thức ăn vật nuôi (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các bài Ôn tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail