Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán học 7 > Hình học >


Chương I. §5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Định lí (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau (11 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c) (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c) (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g) (5 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Chương II. §6. Tam giác cân (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go (19 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Chương II. §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §9. Thực hành ngoài trời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương II. Tam giác (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (8 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Chương III. §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập Ôn cuối năm (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Các bài Luyện tập (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0