Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Tiếng Anh 8 >


Unit 1. Leisure Activities. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 2. A Closer Look 1 (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 3. A Closer Look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 7. Looking back - project (2 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 2. A Closer Look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 3. A Closer Look 2 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Scorm-icon
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 7. Looking back - project (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 2. A Closer Look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 3. A Closer Look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 7. Looking back - project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (9 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các e-learning chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Thumbnail