Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 10 >


Bài 1. Tin học là một ngành khoa học (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Thông tin và dữ liệu (7 bài)
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon
 • Scorm-icon

 • Bài 3. Giới thiệu về máy tính (3 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Thực hành 2: Làm quen với máy tính (1 bài)
 • Scorm-icon

 • Bài 4. Bài toán và thuật toán (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Giải bài toán trên máy tính (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Tin học và xã hội (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Làm quen với Microsoft Word (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Định dạng văn bản (13 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Một số chức năng khác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Tạo và làm việc với bảng (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Mạng máy tính (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Scorm-icon
 • Thumbnail
 • Thumbnail